Δημοσιεύτηκε η Διακήρυξη του διαγωνισμού για το εργοστάσιο αφαλάτωσης στο Αργοστόλι

Δημοσιεύτηκε σήμερα το πρωί στο Διαύγεια η διακήρυξη του ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για τη μονάδα αφαλάτωσης του νερού στο

Το κόστος του έργου που θα προσφέρει πόσιμο νερό από το δίκτυο ύδρευσης της πόλης ανέρχεται στα 7.500.000 ευρώ ενώ ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 12 μήνες + 12 μήνες δοκιμαστικής λειτουργίας.