Πρύτανης του ΤΕΙ έγινε ο Γιάννης Δραγώνας

Πρύτανης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων είναι πλέον ο πρόεδρος της Διοικούσας του Τεχνολογικού Ιδρύματος, Ιωάννης Δραγώνας. Αυτό προκύπτει από τις αλλαγές που έφερε στους τίτλους των διοικητικών οργάνων των ΤΕΙ το νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας. Έτσι σύμφωνα με τον νέο νόμο οι πρόεδροι των ΤΕΙ πλέον γίνονται πρυτάνεις.   

Πρύτανης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων είναι πλέον ο πρόεδρος της Διοικούσας του Τεχνολογικού Ιδρύματος, .

Αυτό προκύπτει από τις αλλαγές που έφερε στους τίτλους των διοικητικών οργάνων των ΤΕΙ το νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας. Έτσι σύμφωνα με τον νέο νόμο οι πρόεδροι των ΤΕΙ πλέον γίνονται πρυτάνεις.