Καταιγίδα στη Σάμη | Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφία: Παναγής Καβαλλιεράτος

Φωτογραφία: