Παρίσης απειλεί ΜΜΕ – «Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος»

Μετά λύπης διαπιστώνουμε όλοι μας ότι, τις τελευταίες ημέρες έχουν κυκλοφορήσει διάφορα δημοσιεύματα στον τοπικό Τύπο σχετικά με το ζήτημα δωρεάς  του αειμνήστου Σπυρογεράσιμου Τυπάλδου, με αφορμή τη συζήτηση του εν λόγω θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο την 29.08.2017.

Ανεξάρτητα από τις ανακρίβειες που περιέχουν τα δημοσιεύματα αυτά, αλλά και από τα όποια πρόσκαιρα μικροπολιτικά συμφέροντα τυχόν εξυπηρετούν, μόνο σοβαρή βλάβη μπορούν να προκαλέσουν στο Δήμο μας (υπό την ιδιότητά του ως δικαιούχου ενός τέτοιου κληροδοτήματος).

Άλλωστε, είναι προφανές ότι, η αποκάλυψη νομικών πτυχών και σκοπούμενων ενεργειών στις οποίες τα αρμόδια όργανα και οι Υπηρεσίες της Δημοτικής Αρχής θα αποφασίσουν να προβούν, δεν διευκολύνει και εξυπηρετεί κανέναν άλλον, παρά μόνο τους αντιδίκους του Δήμου μας.

Για το λόγο αυτό, είναι φρόνιμο σύσσωμη η Δημοτική Αρχή να αντιμετωπίσει τα αναφυόμενα νομικά ζητήματα ενωμένη και με τη δέουσα σοβαρότητα, απομονώνοντας και καταδικάζοντας οποιεσδήποτε μικροπολιτικές πρακτικές που βλάπτουν τα συμφέροντα του Δήμου μας και των Δημοτών του.

Συγχρόνως, οι εκπρόσωποι του Τύπου θα πρέπει να αντιμετωπίσουν με περισσότερη υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση το λειτούργημά τους, ώστε να αποφύγουν να τεθούν προ των ευθυνών τους για τον τρόπο με τον οποίο «αναπαράγουν» άκριτα οποιαδήποτε πτυχή της υπόθεσης, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τα συμφέροντα του Δήμου Κεφαλονιάς και των Δημοτών του.

Ας παύσουν οι «από εξέδρας» νομικοί ειδήμονες και οι πάσης φύσεως λαϊκοί δικαστές να διαμορφώνουν αρνητικό κλίμα σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου Κεφαλονιάς και ας επιτρέψουν επιτέλους στη Δικαιοσύνη να επιτελέσει το καθήκον της απρόσκοπτα.
Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος του Δήμου Κεφαλονιάς και των Δημοτών του.

Ο Δήμαρχος του Δήμου Κεφαλονιάς