Βόμβα: Προς ακύρωση ο διαγωνισμός για το εργοστάσιο νερού στο Αργοστόλι

Σοβαρές είναι οι εξελίξεις στο θέμα του εργοστασίου αφαλάτωσης του νερού που ο Δήμος σχεδιάζει να δημιουργήσει στο Αργοστόλι, αφού η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) έκανε δεκτή, εν μέρει, την προσφυγή εταιρείας  που συμμετείχε στον διαγωνισμό, ακυρώνοντας έτσι την διακήρυξή του.

Η Αρχή έκρινε ότι, όντως, δύο από τους όρους της διακήρυξης είναι ακυρωτέτοι, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τον έναν από αυτούς «παράνομο».

Συγκεκριμένα, ο ένας είχε να κάνει με το ύψος του τζίρου που ο Δήμος Κεφαλονιάς απαιτούσε από τις εταιρείες να έχουν την τελευταία τριετία σε σχετικά έργα, προκειμένου να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος που είναι υπεύθυνος για τον διαγωνισμό απαιτούσε ο τζίρος αυτός να προέρχεται από έργα επεξεργασίας νερού ή/και από τη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων. Παρ’ όλα αυτά, η Αρχή σημείωσε ότι «δεν είναι βάσιμη η υπόθεση» ότι ο συγκεκριμένος όρος είναι «φωτογραφικός» (κάτι που ζητούσε η προσφεύγουσα εταιρεία) γιατί «δεν αποκλείει εταιρείες που έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην επεξεργασία νερού». Από την άλλη πλευρά όμως, η Αρχή αναφέρει ότι ο όρος που: «…αποκλείει υποψήφιο οικονομικό φορέα να συμμετέχει στον διαγωνισμό, όταν δεν έχει μέσο «ειδικό» κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας στον τομέα δραστηριοτήτων της ζητούμενης ή παρεμφερούς υπηρεσίας που υπερβαίνει το διπλάσιο του σχετικού μέρους του προϋπολογισμού της σύμβασης είναι παράνομος και ακυρωτέος».

Με λίγα λόγια ο Δήμος απαίτησε να έχουν οι ενδιαφερόμενοι ένα μεγαλύτερο από τα προβλεπόμενα κύκλο εργασιών σε σχετικά έργα, «ανοίγοντας» παράλληλα την «βεντάλια» των δραστηριοτήτων σε έργα που αφορούσαν, εκτός από την επεξεργασία νερού, και/ή τη διαχείριση στερεών ή υγρών αποβλήτων.

Και δεύτερος όρος

Τέλος, η Αρχή κρίνει ως ακυρωτέο επειδή «πλήττει τη διαφάνεια και την ίση μεταχείριση μεταξύ των διαγωνιζομένων» και τον όρο μέσω του οποίου ο Δήμος ζητάει από τις εταιρείες να έχουν λειτουργήσει δύο εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα