Αυτή είναι η εταιρεία που πήρε το έργο στην Κυανή Ακτή

Ομόφωνα ενέκρινε το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο ανάπλασης της λιμενικής ζώνης Κυανής Ακτής στον οποίο συμμετείχαν 7 εταιρείες.

Οι εταιρείες που πήραν μέρος στον διαγωνισμό είναι οι εξής:

Από τις εταιρείες αυτές, οι δύο που έδωσαν τις μεγαλύτερες εκπτώσεις αποκλείστηκαν (Vasartis και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ). Η πρώτη διότι, σύμφωνα με την αρμόδια επιτροπή του Λιμενικού Ταμείου, η ισχύς της εγγυητικής επιστολής δεν ήταν η προβλεπόμενη και η δεύτερη γιατί στην εγγυητική επιστολή δεν αναγραφόταν ο ΑΔΑΜ.

Έτσι η επιτροπή κατοχύρωσε τον διαγωνισμό στην εταιρεία P.C. Development S.A., που έδωσε ποσοστό έκπτωσης 47,49%.

Οι εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να κάνουν ένσταση.