Πρώτη φορά

Όταν την προεκλογική περίοδο την λες Αναπτυξιακά Συνέδρια γιατί να μην πεις τις εκλογές Reunion στο Σχολείο. – ο Ταξηκός Εχθρός –


Όταν την προεκλογική περίοδο
την λες
Αναπτυξιακά Συνέδρια

γιατί να μην πεις τις εκλογές
Reunion στο Σχολείο.

– ο Ταξηκός Εχθρός –