Εικόνες από την Μονή Άτρου – Προφήτη Δανιήλ και Διονυσίου Αγίου Γιορτή

Φωτογραφίες Γεράσιμος Γαλανός

Φωτογραφίες