Φωτογραφία της ημέρας: Πεσσάδα, Κεφαλονιά

Φωτογραφία: Connie Bacouaki Jenkins

Φωτογραφία: Connie Bacouaki Jenkins