Αχ, Μπέτυ 2

Από τους «αντιεξουσιαστές στην εξουσία» φτάσαμε στους «εξουσιαζόμενους στην κυβέρνηση».

Από τους «αντιεξουσιαστές στην εξουσία» φτάσαμε στους «εξουσιαζόμενους στην κυβέρνηση».