Λιόγερμα – Η φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφία: Connie Bacoulaki Jenkins‎

Φωτογραφία: Connie Bacoulaki Jenkins‎