Σάμη | Η φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφία: Μαρία Κουταλά

Φωτογραφία: