του Ιτς

RT @mgrigorakis: Αν κάνουμε πόλεμο με τους Τούρκους και νικήσουμε, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να αλλάξουμε όνομα στη Γκεντσλερμπιρλιγκί.

RT @mgrigorakis: Αν κάνουμε πόλεμο με τους Τούρκους και νικήσουμε, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να αλλάξουμε όνομα στη Γκεντσλερμπιρλιγκί.