Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ορειβατικής Λέσχης Κεφαλονιάς

H σύνθεση του νέου Διοικητικού συμβουλίου

Μετά από μυστική ψηφοφορία που έγινε μεταξύ των εκλεγμένων μελών, η
σύνθεση του νέου Διοικητικού συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Βασίλης Σπυράτος

Αντιπρόεδρος: Γεράσιμος Πετράτος

Γραμματέας: Γιώργος Σπυράτος

Ταμίας: Άννα Μωραΐτου

Μέλη:

Ερωτόκριτος Καραβιώτης, Παντελής
Σκαλτσής, Γεράσιμος Κουταβάς