Στο ΣΤΕ θέλουν να φτάσουν οι Ηπειρώτες για τις εξορύξεις

Mέχρι και στην… πόρτα του ΣΤΕ είναι αποφασισμένοι να φτάσουν οι Ηπειρώτες σχετικά με το κρίσιμο για εκείνους ζήτημα των ερευνών και στην συνέχεια εξορύξεων υδρογονανθράκων. Κλιμακώνοντας, έτσι, τις αντιδράσεις φορέων, ομάδων και συλλογικοτήτων που μετά από ένα «μπαράζ» ενημερωτικών συσκέψεων, δράσεων και ημερίδων σε ολόκληρη της Ήπειρο αλλά και στην Αθήνα, έθεσαν ζητήματα για το περιβάλλον της περιοχής τους, όπως και για τις βλαπτικές συνέπειες στην τοπική οικονομία, στα αγροκτηνοτροφικά και στον τουρισμό. 
Στο χορό των αντιδράσεων, μπήκε και η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας, με ψήφισμα του Δ.Σ που αναφέρει τα εξής:
«Η χώρα διαθέτει πράγματι ορυκτό πλούτο να συντελέσει μελλοντικά στην ευημερία του λαού της και ότι πρέπει να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες εκμετάλλευσής, αλλά υπό προϋποθέσεις. Η εκμετάλλευση να μην έχει χαρακτηριστικά εξάρτυσης και να μην κατατείνει στη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας ελάχιστον επενδυτών και επικυρίαρχων διεθνών εταιρειών η χωρών. Να εφαρμοστεί η Ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας του περιβάλλοντος και να γίνει σεβαστή η ισόρροπη ανάπτυξη με άλλους τομείς, καθώς και την αρμονική συνύπαρξη με τις πολιτιστικές αξίες και το περιβάλλον της περιοχής. Να διασφαλίζεται το μέγιστο κοινωνικό όφελος και να υπάρχει έλεγχος αξιόπιστης εφαρμογής των μελετών και επιστροφή αντισταθμιστικών ωφελειών για την τοπική κοινωνία. Τέλος ζητήθηκε εγρήγορση από την ΠΣΕ και τους Ηπειρώτες στην διεκδίκηση και επιβολή των καλύτερων δυνατών μορφών αξιοποίησης του εθνικού πλούτου της χώρας και της Ηπείρου ειδικά». Η ΠΣΕ μετά την έναρξη των ερευνών διαπιστώνει ότι, καθίσταται αναγκαία η διερεύνηση, το κατά πόσον εφαρμόζονται οι συναφθείσες συμβάσεις μετά του Ελληνικού Δημοσίου και της αναδόχου εταιρείας. Διοργανώνει ειδική ημερίδα στις 12/3/2018 με ειδικούς επιστήμονες για το θέμα. Στην ημερίδα αυτή διαπιστώνεται η αναγκαιότητα για την ανάπτυξη της Ηπείρου με κάθε πρόσφορο μέσον και ειδικά η αναγκαιότητα για την έρευνα ύπαρξης και σε ποιες ποσότητες ορυκτού πλούτου της χώρας και εν προκειμένω των υδρογονανθράκων. Να μη προχωρήσει η έρευνα εάν δεν τηρηθούν οι περιβαλλοντολογικοί κανόνες και νόμοι προστασίας του απείρου ομορφιάς ηπειρώτικου τοπίου. Από τη συζήτηση προέκυψε ακόμη ότι η περιβαλλοντολογική μελέτη δεν απαντά πλήρως στις ανησυχίες τους φόβους και τις αιτιάσεις της Ηπειρωτικής Αποδημίας και των Ηπειρωτών γενικότερα, όχι τόσο ως προς την έρευνα όσο ως προς την εξόρυξη, Προτείνουμε να συσταθεί από την Πολιτεία και συγκεκριμένα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΕΠΙΤΡΟΠΗ παράλληλα με την έρευνα ,από ειδικούς επιστήμονες και υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά και από τις εμπλεκόμενες εταιρείες που θα τροποποιήσει και θα συμπληρώσει την περιβαλλοντολογική μελέτη ,έτσι ώστε να απαντά πλήρως στα ερωτήματα που έθεσε η ΠΣΕ προς τους ομιλητές στις 12 Μαρτίου 2018. Στο βαθμό που αυτό δεν συμβεί η Πανηπειρωτική μαζί με τις αποδημικές οργανώσεις θα προσφύγει στο ΣτΕ για ακύρωση της σύμβασης».
Σύνταξη-Επιμέλεια