Του Ιτς

40 μέρες νηστεία, 40 μέρες πέψη. #Πασχα (του Ιτς)

40 μέρες νηστεία, 40 μέρες πέψη. #Πασχα (του Ιτς)