Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων κατά την τουριστική περίοδο

Εγκρίνουμε την κατ’ εξαίρεση λειτουργία των καταστημάτων τροφίμων που
εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση στο πρώην Δήμο Αργοστολίου (όπως ίσχυαν τα
διοικητικά όρια του κατά τη χρονική περίοδο 1976-1977) Κεφαλονιάς, τις Κυριακές και τις
ημέρες αργίας, κατά την τουριστική περίοδο έτους 2018, ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , με το εξής ωράριο 08:30 π.μ. -23:00 μ.μ.
 2. Εγκρίνουμε την κατ΄ εξαίρεση λειτουργία των τουριστικών καταστημάτων που
εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση στο πρώην Δήμο Αργοστολίου (όπως ίσχυαν τα
διοικητικά όρια του κατά τη χρονική περίοδο 1976-1977) Κεφαλονιάς, τις Κυριακές και τις
ημέρες αργίας κατά την τουριστική περίοδο έτους 2018 ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ με το εξής ωράριο : 09:00 π.μ. -23:00 μ.μ.
Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνίας υπογραφής της μέχρι τη λήξη της
τουριστικής περιόδου, ήτοι: 30 – 11 – 2018.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ