Ανανέωση Καρτών για τις τρίτεκνες οικογένειες-Ενημέρωση

Σας ενημερώνουμε ότι λόγο καλοκαιρινής εργασίας το γραφείο θα ανοίγει κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 10:30-12:00 π.μ (έναντι φροντιστηρίου ορίζοντες). Η ανανέωση των καρτών θα γίνεται μέχρι τέλος Ιουνίου ώστε να μπείτε στην λίστα με τα φρούτα. Επίσης στο γραφείο υπάρχουν ρούχα για τις τρίτεκνες οικογένειες όπου μπορείτε να έρθετε να πάρετε.
Για το ΔΣ
Η πρόεδρος Γαλακτερου Μαρία
Η γραμματέας Μακροπουλου Χριστίνα