Εκτάκτως στις 13 Ιουνίου το διατροφικό επίδομα Μαΐου 2018

Σας ενημερώνουμε ότι, η πληρωμή του Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών – Μεταμοσχευμένων για το μήνα Μάιο 2018, μετατίθεται, την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018, για τεχνικούς λόγους. 
Παρακαλούμε για την κατανόησή σας. 
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2671362703 κ. Καραδημήτρη Ιωάννα. 
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ