Ρυθμίσεις κυκλοφορίας στην Ιθάκη

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα και για περίπου 20 ημέρες θα εκτελούνται εργασίες στην υπ’ αρ. 46 Ε.Ο. Ιθάκης στο Τμήμα Μπροστά Αετός στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ιθάκης». 
Για τον λόγο αυτό η οδική κυκλοφορία θα γίνεται μέσω ενός εκ των δύο λωρίδων κυκλοφορίας της οδού για μήκος 150m περίπου και θα ρυθμίζεται από τον εργολάβο με διακοπές στην κυκλοφορία. Η ρύθμιση της κυκλοφορίας στη θέση αυτή θα γίνεται με τις υποδείξεις του συνεργείου και πιθανόν να δημιουργούνται ολιγόλεπτες καθυστερήσεις (1-2 λεπτών). 
Παρακαλούμε για την κατανόησή σας. 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 
ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ