Μύρτος ανίκατε μάχαν / Η φωτογραφία της ημέρας

Μύρτος ανίκατε μάχαν – φωτό: Ελένη Βαφειάδου

ανίκατε μάχαν – φωτό: Ελένη Βαφειάδου