Νενεκοίκαμεν

Νικάμε μόνο στις Μεγάλες Νίκες. Στις μεσαίες και τις μικρές χάνουμε. – η Ήττα Παίδες Ελλήνων –

Νικάμε μόνο
στις Μεγάλες Νίκες.

Στις μεσαίες και τις μικρές
χάνουμε.

– η Ήττα Παίδες Ελλήνων –