Καθαρισμός επαρχιακών οδών Κεφαλονιάς & Ιθάκης

Με απόφαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση που έγινε πριν λίγες ημέρες και συγκεκριμένα στις 27 Ιουνίου, εγκρίθηκε ο καθαρισμών των επαρχιακών οδών Κεφαλονιάς και Ιθάκης από χορτάρια, θάμνους και κλαδιά.

Σύμφωνα με την απόφαση που αναρτήθηκε στην Διαύγεια, σε αρκετά τμήματα ορίστηκαν κατόπιν διαγωνισμού οι προσωρινοί ανάδοχοι του έργου της αποψίλωσης και του καθαρισμού, ενώ σε άλλα τμήματα η Περιφέρεια είναι υποχρεωμένη να καταφύγει σε απευθείας διαπραγμάτευση.

Εδώ η Απόφαση.

Σύνταξη-Επιμέλεια
ΣΑ/Κεφαλονίτικα Νέα