Μαθήματα φωτογραφίας στα Φαρακλάτα

Τα δωρεάν
μαθήματα φωτογραφίας άρχισαν! Ο
Πολιτιστικός Σύλλογος «Οι Φαρακλάδες»
σε συνεργασία με την ΚΕΔΗΚΕ και με
δασκάλους τους κυρίους Μπαλή Παντελή
και Μπαλή Γιώργο προσφέρουν τη δυνατότητα
να μάθουμε όλοι τα μυστικά μιας καλής
φωτογραφίας καθώς και της επεξεργασίας
της στο photoshop! 


Πρωινό τμήμα φωτογραφίας: Δευτέρα
και Πέμπτη στις 11.30π.μ. 


Photoshop:
Τρίτη και Παρασκευή στις 11.30π.μ.

Απογευματινό τμήμα
φωτογραφίας:
Δευτέρα και Τετάρτη στις
7.30μ.μ. 


Photoshop: Τρίτη
και Πέμπτη στις 7.30μ.μ. 

Τα μαθήματα
γίνονται στο πολιτιστικό κέντρο «Παναίτ
Ιστράτι» στα και θα διαρκέσουν
έως της 12 Αυγούστου. Στον ίδιο χώρο
λειτουργεί και έκθεση φωτογραφίας.