Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον ελαιοχρωματισμό του κτηρίου του Επιμελητηρίου

Προκειμένου να γίνει ο ελαιοχρωματισμός του κτηρίου του Επιμελητηρίου (επιφάνεια≈ 800 τ.μ.), παρακαλούμε τα μέλη μας που έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας τον ελαιοχρωματισμό κτηρίων και ενδιαφέρονται, όπως καταθέσουν κλειστή προσφορά  (μόνο κόστος εργασίας) μέχρι τη Δευτέρα 23-07-2018.

Ο Πρόεδρος,

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΑΘΗΣ