Στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα του Πλατύ Γιαλού

Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλονιάς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πρόσκληση

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 18η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η
οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ»
(αίθουσα Διονυσίου Λαυράγκα), την 1η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:30 π.μ
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 67 παρ.1 & 2 του Ν. 3852/2010
προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Αναστολή λειτουργίας, λόγω φορολογικών παραβάσεων από ΑΑΔΕ αρ.13 Α Ν2523/1997, της δημοτικής παραλίας του ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ,
  συνέπειες, μέτρα.
ΕΙΣ: Α.Δ.Σ. κ. Γεώργιος Τζωρτζάτος
 1. Επιχορήγηση Εθελοντικών Ομάδων Δήμου Κεφ/νιάς
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος
 1. Έγκριση 10ης αναμόρφωσης-τροποποίησης προϋπολογισμού
  Δήμου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2018 (αρ.253/2018 απόφαση Οικονομικής
  Επιτροπής)
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή
 1. Εξειδίκευση εγκεκριμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Οικ.
  Έτους 2018
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή