Σχολικά γεύματα: Αυτά είναι τα σχολεία της Κεφαλονιάς που συμμετέχουν

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση για τα σχολικά γεύματα, για την νέα σχολική χρονιά. 
Οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα μεταβαίνουν στις αίθουσες σίτισης έτσι όπως αυτές έχουν οριστεί από τον σύλλογο των καθηγητών. 
Η σίτιση των μαθητών θα διαρκεί έως τις 13:45 για όσους μαθητές δεν συμμετέχουν στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο και μέχρι τις 14:00 γι’ αυτούς που συμμετέχουν. 
Δείτε τα σχολεία της Κεφαλονιάς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.