Του Ιτς

Με τον #ΠανιΚΟΥΛΗΣ τα Σκόπια θα ονομαστούν Μη Μακεδονική Μακεδονία #μακεδονία

Με τον #ΠανιΚΟΥΛΗΣ τα Σκόπια θα ονομαστούν Μη Μακεδονική Μακεδονία #μακεδονία