Του Ιτς

Η αντίληψη ότι υπάρχουν “καλοί εργαζόμενοι” και “κακοί εργοδότες” είναι ξεπερασμένη είπε ο #ΠανιΚΟΥΛΗΣ, δεν είπε όμως αν είναι ξεπερασμένη και η αντίληψη ότι υπάρχουν “ανίσχυροι εργαζόμενοι” και “ισχυροί εργοδότες”.

Η αντίληψη ότι υπάρχουν “καλοί εργαζόμενοι” και “κακοί εργοδότες” είναι ξεπερασμένη είπε ο #ΠανιΚΟΥΛΗΣ, δεν είπε όμως αν είναι ξεπερασμένη και η αντίληψη ότι υπάρχουν “ανίσχυροι εργαζόμενοι” και “ισχυροί εργοδότες”.