Ευχαριστήριο από τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Ζόλων, Γιώργο Απέργη.

Αργοστόλι  28.09.2018
 Ευχαριστήριο
 Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για την άμεση αντίδραση, την συμπαράσταση και φυσικά την κατάσβεση της πυρκαγιάς την Τετάρτη, 26. 09. 2018, στα :
Τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, κ. Παναγή Δρακουλόγκωνα
Τπν Δήμαρχο Κεφαλλονιάς, κ. Αλέξανδρο Παρίση
Τον Αντιδήμαρχο Παλικής, κ. Γιώργο Κατσιβέλη
Τον Διοικητή της Πυροσβεστικής, κ. Ιωάννη Ράπτη, με τους πυροσβέστες που έδωσαν και την ψυχή τους στην κατάσβεση της φωτιάς
Τον Αστυνομικό Διευθυντή, κ. Μαζαρακιώτη Χρήστο, για την άψογη οργάνωση
Την Πολιτική Προστασία του Δήμου
Την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας
Τις εθελοντικές ομάδες πυρόσβεσης
Όλοι τους βοήθησαν να μην κινδυνέψουν οι κάτοικοι και να μην χαθούν περιουσίες. Ευχαριστούμε Θερμά!
 Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ζόλων, Γιώργος Απέργης
Οι κάτοικοι των Ζόλων