Και επισήμως εκτός τα σχολεία της Κεφαλονιάς από τα “δυσπρόσιτα”. (To Φ.Ε.Κ)

Και επισήμως πλέον εκδόθηκαν και δημοσιεύτηκαν οι κατηγορίες αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων της χώρας και η κατάταξη τους σε κατηγορίες. Σύμφωνα με αυτές και με τον καθορισμό των δυσπρόσιτων σχολείων, η Κεφαλονιά μένει εκτός, όπως άλλωστε ήταν ήδη γνωστό. 
Έτσι, στο 3941Β/2018 δημοσιεύθηκε πριν λίγες ώρες η με αριθ. πρωτ 133529/ΓΔ4/7-8-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων.» Ως δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίστηκαν  όλες οι σχολικές μονάδες που κατατάσσονται στις κατηγορίες Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ από το σχολικό έτος 2018-2019, όχι όμως και η Κεφαλονιά καθώς τα της και μάλιστα τα πιο… δυσπρόσιτα εντάχθηκαν στις κατηγορίες Ζ, Η και ΣΤ, όχι δηλαδή στις ως άνω, για τα δυσπρόσιτα, κατηγορίες. 
Για παράδειγμα, τα Δημοστικά Σχολεία Πόρου και Σκάλας “μπήκαν” στην κατηγορία Ζ, το αντίστοιχο των Μεσοβουνίων στην Η κατηγορία, όπως και το αντίστοιχο Γυμνάσιο της περιοχής. Αντίστοιχα, το Γυμνάσιο Σάμης εντάχθηκε στην ΣΤ κατηγορία. 
Το.. “ωραίο” είναι πως σύμφωνα με το ίδιο το ΦΕΚ, τα βασικά κριτήρια που ελήφθησαν υπόψη στη συγκεκριμένη διαδικασία είναι :
ο πληθυσμός της έδρας των σχολείων,
οι συνθήκες διαβίωσης των εκπαιδευτικών,
η οργανικότητα,
η απόσταση των σχολείων από την έδρα του νομού,
οι συγκοινωνιακές συνθήκες
το υψόμετρο
κάτι όμως που προφανώς δεν αφορά πχ τα Μεσοβούνια, την Πύλαρο ή την Αγ. Θέκλη και τον Πόρο, καθώς εκεί το υψόμετρο ή οι συνθήκες διαβίωσης των εκπαιδευτικών είναι απολύτως “ευπρόσιτα”!
Σύνταξη-Επιμέλεια

ΣΧΟΛΙΑ

WORDPRESS: 0