Ο Περιφερειακός Διευθυντής για την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Αγαπητοί μου μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς

Μια νέα σχολική χρονιά ξεκινάει, με ελπίδα, αισιοδοξία και δημιουργική διάθεση. Για μια ακόμη φορά υλοποιείται η υποχρέωση της πολιτείας να ανοίγουν όλα τα σχολεία από την πρώτη μέρα χωρίς ελλείψεις σε βιβλία και εκπαιδευτικούς. Ο συνολικά μεγαλύτερος αριθμός αναπληρωτών εκπαιδευτικών που διορίστηκαν φέτος πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, αλλά και η έγκαιρη και συστηματική προετοιμασία και ο σωστός προγραμματισμός, έχουν ως αποτέλεσμα να υποστηρίξουμε με τον προσφορότερο τρόπο τη λειτουργία του Δημόσιου σχολείου.

Δεν παραβλέπουμε τα προβλήματα και τις δυσκολίες που σωρεύτηκαν τα τελευταία χρόνια, με την υπό επιτροπεία και δυσχερή οικονομική θέση που βρέθηκε η χώρα μας, την επί οκταετίας έλλειψη διορισμών και συγχρόνως μαζικών συνταξιοδοτήσεων. Η προτεραιοποίηση των αναγκών μας ήταν τέτοια ώστε να καλύψει εξαρχής τη λειτουργία της Α’θμιας Εκπαίδευσης, την ειδική αγωγή, στις σχολικές μονάδες και στα τμήματα ένταξης, στα κύρια και τα εξεταζόμενα μαθήματα, σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, ένα πλήθος θεσμικών αλλαγών υλοποιείται και βιώνουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Η λειτουργία του Ενιαίου τύπου ολοήμερου δημοτικού σχολείου, και αντίστοιχα του νηπιαγωγείου, που δημιουργεί συνθήκες ίσων ευκαιριών στην σε όλη τη χώρα, η υποστήριξη των ολιγοθέσιων Δημοτικών σχολείων με διδασκαλία όλων των μαθημάτων, σε κάθε απομακρυσμένο σημείο της χώρας, η εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής σε 184 Δήμους στην Ελλάδα και σε 6 Δήμους της δικής μας περιφέρειας για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής, οι θεσμικές αλλαγές και η αναβάθμιση της Τεχνικής εκπαίδευσης, το νέο ΕΠΑΛ και η επέκταση της μαθητείας, οι αλλαγές στο Λύκειο και στο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αποτελούν βασικά σημεία της αναβάθμισης της Δημόσιας παιδείας.

Σημαντικό νομοθετικό έργο έχει παραχθεί στον τομέα της λειτουργίας των σχολικών μονάδων και της οργάνωσης της σχολικής ζωής, στον εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης, στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων και της σχολικής κοινότητας.

Στηρίζουμε τους εκπαιδευτικούς μας και τους εμπιστευόμαστε, είναι αυτοί που κράτησαν, με πολλαπλούς ρόλους, τη Δημόσιο σχολείο ψηλά σε περιόδους δύσκολες, όπως και τους δεκάδες χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, που ελπίζουμε και το προσπαθούμε, σε ένα χρόνο οι περισσότεροι από αυτούς να είναι σε μόνιμες θέσεις.

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες σας καλούμε να συμμετέχετε στη σχολική ζωή και να αναπτύσσετε σχέσεις εμπιστοσύνης με το σχολείο. Σήμερα είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία η συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας, μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων, για τα περισσότερα ζητήματα που αφορούν στους μαθητές και τη λειτουργία του σχολείου.

Αγαπητοί μας μαθητές και μαθήτριες, έχετε ένα ακόμη χρόνο μπροστά σας να αξιοποιήσετε όσα σας παρέχει το Δημόσιο σχολείο, να εργαστείτε, να αποκτήσετε γνώση, να κάνετε σχέσεις και φιλίες, να πάρετε πρωτοβουλίες και να αναπτύξετε ενδιαφέροντα. Συγχρόνως, να διεκδικήσετε και να αγωνιστείτε για όσα πιστεύετε ότι σας ανήκουν, πάντα όμως με στόχο να γίνετε καλύτεροι και να βάλετε τις βάσεις για τα όνειρά σας.

Σταθερός μας στόχος είναι η αναβάθμιση της Δημόσιας και δωρεάν παιδείας και η υποστήριξη του Δημόσιου σχολείου, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κωνσταντίνος Γκούσης