Ποιες μέρες δεν θα εκτελεστούν τα δρομολόγια του Sea Bus

Η Κοινοπραξία ενημερώνει ότι δεν θα εκτελεστούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια του Sea Bus 1, την Κυριακή 23.9.2018 και τη Δευτέρα 24.9.2018

Η Κοινοπραξία ενημερώνει ότι δεν θα εκτελεστούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια του 1, την Κυριακή 23.9.2018 και τη Δευτέρα 24.9.2018