Προσλήψεις 3 ατόμων στην Eφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης

H Eφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού και ειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών και για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάστημα 4 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.
Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ65ΜΑ4653Π4-ΙΝΛ

ΣΧΟΛΙΑ

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0