Του Ιτς

Έρχονται οι ξένοι κι αλλοιώνουν τον πολιτισμό μας, βάζοντας σε κίνδυνο παραδοσιακά ήθη κι έθιμα όπως το Χάλγουιν και το Θενκσγκίβινγκ.

Έρχονται οι ξένοι κι αλλοιώνουν τον πολιτισμό μας, βάζοντας σε κίνδυνο παραδοσιακά ήθη κι έθιμα όπως το Χάλγουιν και το Θενκσγκίβινγκ.