Του Ιτς

Προκατάληψη είναι η πεποίθηση που δεν στηρίζεται σε λογική επιχειρηματολογία και η κατάληψη προκάτ σχολείων στην Κεφαλονιά.

Προκατάληψη είναι η πεποίθηση που δεν στηρίζεται σε λογική επιχειρηματολογία και η κατάληψη προκάτ σχολείων στην Κεφαλονιά.