Στο Φισκάρδο η επόμενη συνεδρίαση του Επιμελητηρίου

Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς-Ιθάκης καλεί τα μέλη του  σε Τακτική Συνεδρίαση τη Τετάρτη 24-10-2018 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού καταστήματος στο Φισκάρδο.
Θέματα:
Κύρωση β’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
Κύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
Έγκριση μείωσης συνδρομών ύψους 50% στα μέλη μας μέχρι και το έτος 2014.
Εισήγηση του οικονομολόγου και τέως Προέδρου του Επιμελητηρίου κ. Γιάννη Κρούσου για φορολογικά, ασφαλιστικά και τραπεζικά θέματα και λήψη ψηφίσματος.
Συζήτηση με τους επαγγελματίες και εκπροσώπους συλλόγων της Ερίσου με θέμα τα προβλήματα της περιοχής.

Ο Πρόεδρος                                                                                   Ο Γενικός Γραμματέας
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΑΘΗΣ                                                                  ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΜΠΑΝΟΣ