Του Ιτς

“Από το πετρέλαιο” είπε ο κύριος του πάνελ “βγαίνουν τόσα προϊόντα”. “Το μπουκάλι του νερού, η άσφαλτος στο δρόμο, οι κάλτσες των ανδρών και τα καλσόν των γυναικών”. Να προσθέσουμε στα προϊόντα και τα Αναπτυξιακά Συνέδρια.