ΕΑΣ: Πρόγραμμα Διατήρησης Αυτόχθονων Φυλών


O
Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης ενημερώνει ότι υ
πογράφτηκε υπουργική απόφαση ένταξης690 δικαιούχων Κτηνοτρόφων στη Δράση 10.1.09 «Διατήρηση
Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων», του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020»

, για την οικονομική στήριξή τους, προκειμένου να διατηρήσουν το ζωικό
κεφάλαιο απειλούμενων αυτόχθονων φυλών που κατέχουν, με συνολικό
προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης

ύψους 34 εκατομμύρια ευρώ
.

Η Δράση αφορά όλη την επικράτεια, η διάρκειά της είναι 5 χρόνια και η
οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται κάθε έτος. Στόχος της Δράσης είναι η
διάσωση-διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων (άλογα,
βοοειδή, πρόβατα, αίγες και χοίροι).

Η διατήρηση αυτών των φυλών, οι οποίες είναι ελληνικές και διαβιούν
άριστα προσαρμοσμένες για εκατοντάδες χρόνια,αναδεικνύει τα ιδιαίτερα τοπικά γαλακτοκομικά μας προϊόντα σε
σχέση με την παράδοση και την πολιτιστική μας αγροτική
κληρονομιά


αφενός και αφετέρουείναι σημαντική για τη διάσωση του γενετικού υλικού τους με
σκοπό την αξιοποίησή του για τη βελτίωση άλλων φυλών
παραγωγικών ζώων.Στο πλαίσιο της Δράσης προβλέπεται ετήσια οικονομική ενίσχυση γιαβοοειδή 333€/Μ.Ζ.Κ., αιγοπρόβατα 232€/Μ.Ζ.Κ., χοίροι
215€/Μ.Ζ.Κ. και ιπποειδή 350€/Μ.Ζ.Κ.όπου, Μ.Ζ.Κ.: Μονάδες Ζωικού Κεφαλαίου.

Διευκρινήσεις παρέχονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών και στο Τμήμα
Επιδοτήσεων που λειτουργούν καθημερινά, από 8 πρωί έως 4 απόγευμα, στο
κτιριακό συγκρότημα της ΕΝΩΣΗΣ, στη παραλιακή λεωφόρο Αντώνη Τρίτση 1
στο Αργοστόλι.

Από τον Ε.Α.Σ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΑ

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0