Του Ιτς

Στο γουλόστρωτο πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα παλιά βότσαλα αλλά με πιο σύγχρονο τρόπο. Τωρα, αντί για κύμα, να σχηματίζουν μια πετρελαιοπηγή.

Στο γουλόστρωτο πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα παλιά βότσαλα αλλά με πιο σύγχρονο τρόπο. Τωρα, αντί για κύμα, να σχηματίζουν μια πετρελαιοπηγή.