Εργοστάσιο νερού: Πήρε έγκριση και από το υπουργείο Πολιτισμου – Ποιες είναι οι προυποθέσεις

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού το έργο “Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία προκατασκευασμένης μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 8.000 m3/ημέρα, στο Κεφαλονιάς”, επί της περιφερειακής οδού Κουτάβου σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Δήμου Κεφαλονιάς, εντός Ζ.Ο.Ε. 2, εκτός ορίων πόλεως Αργοστολίου και εντός του κηρυγμένου χώρου της αρχαίας Κράνης, στη Δ.Ε. Αργοστολίου, δεδομένου ότι πρόκειται απαραίτητο έργο υποδομής, τα
κτήρια του οποίου δεν είναι ορατά από τον πυρήνα του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας
Κράνης, σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια και με τους ακόλουθους όρους:

1. Να πραγματοποιηθεί περιμετρική φύτευση του ακινήτου.
2. Να πραγματοποιηθεί φύτευση ψηλών δέντρων μεταξύ της υδατοδεξαμενής και
των εγκαταστάσεων.
3. Η τελική επιλογή των εξωτερικών χρωματισμών των κατασκευών να γίνει
κατόπιν συνεργασίας της ΔΕΥΑΚ με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.
4. Να αποψιλωθεί το νότιο όριο του ακινήτου, σε συνεννόηση με την Εφ.Α.
Κεφαλληνίας και Ιθάκης.
5. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε περαιτέρω εργασία και προσθήκη
εγκαταστάσεων στο ακίνητο, χωρίς την προηγούμενη έγκριση των συναρμόδιων υπηρεσιών
του ΥΠΠΟΑ.
6. Να διευκολυνθεί η πρόσβαση και η μετακίνηση των αρχιτεκτονικών μελών που
φυλάσσονται εντός του ακινήτου, προκειμένου να καταγραφούν από υπαλλήλους της Εφ.Α.
Κεφαλληνίας και Ιθάκης, έως ότου εξευρεθεί κατάλληλος χώρος φύλαξης-έκθεσης.
7. Να συνταχθεί μελέτη φωτισμού (χωροθέτηση, φωτιστικά).
8. Να απομακρυνθούν όλα τα επιπλέον προσαρτήματα πέριξ του κτηρίου 1 (της
Γενικής Διάταξης) και να εκπονηθεί μελέτη εξωραϊσμού του και όλων των υφιστάμενων
κτηρίων, η οποία θα εγκριθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.
9. Να επιχρισθεί το τμήμα της υφιστάμενης περίφραξης, στο οποίο υπάρχει
μπετόν και να τοποθετηθούν νέα κιγκλιδώματα απλής μορφής. Εναλλακτικά, να αφαιρεθούν
τα υφιστάμενα μεταλλικά στοιχεί και να συμπληρωθεί καθ’ ύψος η κτιστή (μπετονένια)
περίφραξη, να σοβατιστεί και να χρωματιστεί με απόχρωση ώχρας.
10. Όλες οι εκσκαφικές εργασίες να πραγματοποιηθούν σε εργάσιμες ημέρες και
ώρες με την εποπτεία της ΕΦ.Α. Κεφαλληνίας και Ιθάκης, η οποία θα πρέπει να ειδοποιηθεί
από τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη εκτέλεσης αυτών.
11. Αν κατά τις εκσκαφές εντοπιστούν αρχαιολογικά κατάλοιπα, οι εργασίες να
διακοπούν και να ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, σύμφωνα με το αρ. 37 του Ν.
3028/2002.

Η έναρξη των εργασιών σημαίνει αυτόματα και την αποδοχή των παραπάνω όρων
ενώ οποιαδήποτε παράβαση αυτών αίρει αυτομάτως τη χορηγηθείσα έγκριση.

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τα όσα είχαν δηλώσει πριν από λίγους μήνες οι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής και της κατασκευάστριας εταιρείας, το έργο είναι προγραμματισμένο για να ολοκληρωθεί τον Γενάρη του 2019.