Πλήρης εκσυγχρονισμός της ηλ. εγκατάστασης του Γυμνασίου και Λυκείου της Πάστρας

Η    Σχολική  Επιτροπή Β΄βαθμιας   Εκπαίδευσης Δήμου Κεφαλλονιάς  σε συνεργασία   με   την Τεχνική   Υπηρεσία  Δήμου Κεφαλονιάς (Τμήμα Μελετών & Κατασκευής Υδραυλικών  -Κτηριακών –η/μ Έργων) , υλοποίησε  ένα   πάγιο αίτημα    της  διοίκησης  των ωφελούμενων σχολικών μονάδων , που αφορούσε   στον πλήρη   εκσυγχρονισμό  της υφιστάμενης   ηλεκτρολογικής   εγκατάστασης   σχολικού   συγκροτήματος  Γυμνασίου-Λυκείου  Πάστρας .  Η  αναγκαιότητα  και η σημασία    της   ανωτέρω παρέμβασης   είναι  αυτονόητη  καθώς  δημιουργούνται   πλέον συνθήκες- υποδομές    για   την με ασφαλή και σύγχρονο τρόπο   λειτουργία  των κτιριακών εγκαταστάσεων  στέγασης  ωφελούμενων  σχολείων.

Η    παρέμβαση αφορούσε   σε   : αντικατάσταση κεντρικού ηλεκτρολογικού πίνακα , κατασκευή συμπληρωματικής   γείωσης , αντικεραυνική προστασία, αντικατάσταση  υφιστάμενων  καλωδίων , αντικατάσταση  με καινούργια  97  φωτιστικών σωμάτων , επαύξηση   ισχύος  κλπ .
Το   συνολικό   κόστος   της  παρέμβασης   ανήλθε   σε   20.400,00€  και  χρηματοδοτήθηκε   στο σύνολό του  από πόρους   της  Σχολικής Επιτροπής.

Η  σχολική   επιτροπή β’ βαθμιας  εκπαίδευσης   Δήμου Κεφαλονιάς καθημερινά   σε αγαστή συνεργασία   με τις δνσεις  Γυμνασίων-Λυκείων   Δήμου Κεφαλονιάς    και   ‘’σύμμαχο’’ της   την διοίκηση  αλλά   και το προσωπικό του Δήμου Κεφαλονιάς, μέσα  από ‘’μικρές’’  αλλά  και ‘’μεγάλες’’   δράσεις   της  , με πραγματικό ενδιαφέρον , αίσθηση   καθήκοντος   και ευθύνης , διαφάνεια   και νομιμότητα  πασχίζει (στα  πλαίσια   των αρμοδιοτήτων της)   για    να έχουν   οι μαθητές   δευτεροβάθμιας   εκπαίδευσης   του Δήμου   μας  αυτό που δικαιούνται: ασφαλή και σύγχρονα   σχολεία._     

Η    πρόεδρος
ΚΟΥΝΑΔΗ ΜΑΡΙΑ