Ψηφιακή χαρτογράφηση του δικτύου ύδρευσης του Αργοστολίου

Στην χαρτογράφηση και ψηφιοποίηση του δικτύου ύδρευσης και των υδρομέτρων του Αργοστολίου θέλει να προχωρήσει η και ο Δήμος Κεφαλονιάς διεκδικώντας ανάλογο πρόγραμμα από το υπουργείο Υποδομών.

Από τη χαρτογράφηση θα δημιουργηθεί γεωχωρική βάση δεδομένων με σκοπό την ανάπτυξη ολοκληρωμένου γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος GIS.

Σκοπός του έργου είναι η λεπτομερής και ακριβής ηλεκτρονική καταγραφή του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης, των εγκαταστάσεων και γενικότερα των υποδομών νερού (Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο). Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ, Νίκο Ανουσάκη, με την ψηφιακή αποτύπωση η ΔΕΥΑΚ θα είναι σε θέση να ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τις βλάβες, τις διαρροές και την κατανάλωση των παροχών.

Για να αναπτυχθεί ένα τέτοιο πολυδιάστατο λογισμικό θα πρέπει να έχει αποτυπωθεί
το σύνολο των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Κεφαλλονιάς (εσωτερικό, εξωτερικό δίκτυο
πλην των οικισμών κλπ.) με γεωφυσικές και τοπογραφικές μεθόδους.

Μετέπειτα, θα πρέπει να χαρτογραφηθούν όλα τα υδρόμετρα τα οποία διαχειρίζεται η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. γεωγραφικά με όλα τα περιγραφικά τους στοιχεία. Η αποτύπωση του δικτύου μαζί με την χαρτογραφική απεικόνιση των υδρομέτρων θα συντελέσουν στην ανάπτυξη της γεωχωρικής βάσης δεδομένων (RDBMS) των υποδομών ύδρευσης, καθώς είναι η καταλληλότερη μορφή και δομή του συνόλου των πληροφοριών, ώστε να εισαχθούν σε λογισμικό G.I.S.

Το συνολικό μήκος του δικτύου ανέρχεται περίπου στα 200 χιλιόμετρα. Το κόστος ανέρχεται στις 62.000 ευρώ και, εφόσον εγκριθεί το έργο, θα χρηματοδοτηθεί από το υπουργείο Υποδομών.

Το έργο αναμένεται να υλοποιηθεί μέσα στα επόμενα 2 χρόνια και όπως συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο θα το υλοποιήσει ο Δήμος Κεφαλονιάς.

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα