Του Ιτς

Το Ποτάμι διασπάται σε ρυάκια που κατευθύνονται προς υπονόμους.

Το Ποτάμι διασπάται σε ρυάκια που κατευθύνονται προς υπονόμους.