Σχετικά με τα ΚΕΣΥ (Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης)

Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΑΠΥΣΔΕ Ιονίων Νήσων, την Παρασκευή 28/12/2018, που αφορούσε τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), έχουμε να σημειώσουμε τα παρακάτω:

  • Η κατάργηση των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) και η βιαστική ενσωμάτωσή τους στις νέες δομές των ΚΕΣΥ, στη μέση της σχολικής χρονιάς, μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια στην ολοκληρωμένη ενημέρωση και υποστήριξη των μαθητών. Φέτος είναι μία χρονιά που προγραμματίζονται αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια και που, όπως έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, οι μαθητές της φετινής Β’ Λυκείου το καλοκαίρι θα κληθούν να συμπληρώσουν το πρώτο τους μηχανογραφικό. Επιπλέον, αρνητικό είναι ότι τα ΚΕΣΥ δεν προβλέπεται να παρέχουν ατομική συμβουλευτική στους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου και της Α’ Λυκείου, που αποτελούν κρίσιμες τάξεις για τις μελλοντικές αποφάσεις των παιδιών. Οι εξελίξεις αυτές, συνδέονται με τις γενικότερες αλλαγές στις λεγόμενες δομές στήριξης του εκπαιδευτικού έργου, όπως με την κατάργηση των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (ΚΕΔΔΥ), με τη δημιουργία των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού(ΠΕΚΕΣ). Στόχος όλων αυτών των δομών είναι να συμβάλλουν στην «αποκέντρωση» της ευθύνης και στην «αξιολόγηση» – «αυτοαξιολόγηση» σχολείων και εκπαιδευτικών. Με αυτά τα δεδομένα στρώνεται δρόμος για γενίκευση της προσφυγής γονιών και μαθητών σε ιδιωτικά κέντρα που προσφέρουν ακριβοπληρωμένη εξατομικευμένη συμβουλευτική στήριξη.
  • Με βάση τα κριτήρια που καθόρισε το Υπουργείο για την στελέχωση των ΚΕΣΥ, υπάρχουν περιπτώσεις όπου συνάδελφοι με πολυετή εμπειρία στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό μένουν εκτός επιλογής, χωρίς να έχει υπάρξει προετοιμασία για την ουσιαστική υποστήριξη όσων θα στελεχώνουν τα ΚΕΣΥ. Σημειώνουμε ότι, πέραν των προϋποθέσεων για την συμμετοχή στην επιλογή (εξειδίκευση στη συμβουλευτική και στον επαγγελματικό προσανατολισμό), η επιλογή αυτή έγινε με αποκλειστική μοριοδότηση συνολικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας και κοινωνικών κριτηρίων (μόρια αποσπάσεων).

Στην φάση της ψηφοφορίας για τις αποσπάσεις, καταθέσαμε το ερώτημά μας σχετικά με το αν στελέχη εκπαίδευσης που κατέχουν μία θέση ευθύνης έχουν το δικαίωμα να παραιτούνται από αυτή με στόχο να διεκδικήσουν μία άλλη. Θεωρούμε ότι για το ζήτημα αυτό θα έπρεπε να δώσει ξεκάθαρη διευκρίνιση το Υπουργείο, ώστε να κρατηθεί ενιαία στάση σε όλη την Ελλάδα. Κάτι τέτοιο δεν συνέβηκε ούτε στα ΑΠΥΣΔΕ ούτε στα ΠΥΣΔΕ που συζήτησαν τέτοιες παραιτήσεις, προκειμένου στελέχη της εκπαίδευσης να διεκδικήσουν την απόσπαση στα ΚΕΣΥ, παρότι ζητήθηκε από τους αιρετούς που εκλέχθηκαν με το ψηφοδέλτιο της ΑΣΕ.Με βάση τα παραπάνω υπερψηφίσαμε τις αποσπάσεις για όσα ΚΕΣΥ δεν υπήρξε τέτοιο θέμα και ψηφίσαμε λευκό σε όσα παρουσιάστηκε αυτό το πρόβλημα, όπως άλλωστε είχανε πράξει οι αιρετοί της ΑΣΕ και στις συνεδριάσεις των ΠΥΣΔΕ. Σημειώνουμε ότι για το ΚΕΣΥ Ζακύνθου δεν υπήρχε κάποια αίτηση για απόσπαση.Κέρκυρα, 28/12/2018Μπορμπότης Γιάννης, τακτικό μέλος, e-mail: johnbor@hotmail.com, τηλ. 6938491642Γεωργόπουλος Διονύσης, αναπληρωματικό μέλος, e-mail: dionisis_g@hotmail.com, τηλ. 6982441416