Δοξολογία και δεξίωση για το νέο έτος.

Σας προσκαλούμε την 1η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11: 00 π.μ., στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό,  για την Δοξολογία του Νέου Έτους.
Μετά την Δοξολογία θα δοθεί δεξίωση στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς. 
Τα σχετικά της Ιεροτελεστίας, παρακαλείται, να ρυθμίσει η Ιερά Μητρόπολις Κεφαλληνίας και τα της τάξης,  η Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλληνίας.
Ο Αντιπεριφερειάρχης
Παναγής Δρακουλόγκωνας