Οριστικό: Καταργείται στην Σάμη η μεταβατική έδρα του Πλημμελειοδικείου. Αλλαγές στην Δικαιοσύνη στην Κεφαλονιά αποφάσισε ο Άρειος Πάγος.

Καταργήσεις μεταβατικών εδρών, συγχωνεύσεις και αλλαγές δικασίμων, αποφάσισε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, σε πρόσφατη συνεδρίασή της πριν από περίπου 2 μήνες, αλλάζοντας ουσιαστικά τον τρόπο λειτουργίας του Πρωτοδικείου Κεφαλονιάς. 
Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου σε συνεδρίασή της που έγινε στις 4 Οκτωβρίου του 2018, μετά από πρόταση της Εισηγήτριοας κυρίας Αντιγόνη Καραΐσκου-Παλόγου, αποφάσισε, ομόφωνα, την έγκριση της υπ’ αριθμ.  3/2018 απόφασης της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Κεφαλονιάς σχετικά με την  τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής  Υπηρεσίας προκειμένου, σύμφωνα με την απόφαση αυτή,  να διασφαλιστεί η ορθολογική ενάσκηση της συνολικής δικαιοδοτικής λειτουργίας του Δικαστηρίου. 
Έτσι, οριστικά πλέον και αμετάκλητα, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5246/23.11.2018 :
Καταργείται η μεταβατική έδρα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Σαμαίων κατ’ άρθρον 38 ν. 4274/2014. 
Καταργείται το πινάκιο υποθέσεως Μονομελούς Πλημμελειοδικείου πρώην Ληξουρίου, καθώς η σχετική μεταβατική έδρα έχει καταργηθεί. 
Μετονομάζεται το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αργοστολίου σε Μονομελές Πλημμελειοδικείο Κεφαλληνίας. 
Οι υποθέσεις των πινακίων του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Σαμαίων και του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου πρώην Ληξουρίου ενσωματώνονται στο πινάκιο υποθέσεων του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κεφαλληνίας. 
Ορίζει δικασίμους για την συνεδρίαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κεφαλληνίας την 1η, την 2η και την 3η Παρασκευή εκάστου μηνός. 
Καταργεί την συνεδρίαση του Ιουλίου και την συνεδρίαση του πρώτου δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κεφαλληνίας. Ορίζει στην θέση των ανωτέρω συνεδριάσεων, μία συνεδρίαση τον Ιούλιο και μία συνεδρίαση κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κεφαλληνίας. 
Ορίζει δικασίμους για την συνεδρίαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κεφαλληνίας την 1η και 2η Τετάρτη εκάστου μηνός, με την επισήμανση ότι και τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους, θα λαμβάνει χώρα μία συνεδρίαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κεφαλληνίας την 4η Τετάρτη του Σεπτεμβρίου, (2) κατά τον μήνα Ιανουάριο, θα λαμβάνει χώρα μία συνεδρίαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κεφαλληνίας την 4η Τετάρτη του Ιανουαρίου, (3) κατά τον μήνα Απρίλιο, θα λαμβάνει χώρα μία συνεδρίαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κεφαλληνίας την 4η Τετάρτη του Απριλίου, εφ’ όσον οι διακοπές του Πάσχα καταλάβουν την πρώτη ή/και την δεύτερη εβδομάδα του Απριλίου. 


Όσον αφορά στην εκδίκαση των υποθέσεων ιδιωτικού δικαίου: 

Ι. Ορίζει δικάσιμο για την συνεδρίαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου την 3η Τετάρτη εκάστου μηνός. 
ΙΙ. Ορίζει δικασίμους για την συνεδρίαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου την 3η Δευτέρα εκάστου μηνός (κατά την οποία θα εκδικάζονται υποθέσεις κατά την ειδική διαδικασία) και 3η Τετάρτη εκάστου μηνός (κατά την οποία θα εκδικάζονται υποθέσεις κατά την τακτική διαδικασία και την εκουσία δικαιοδοσία).
Θυμίζουμε ότι οι αλλαγές αυτές, κάποιες από τις  οποίες προβλέπονταν σε Νόμους της “μνημονιακής” περιόδου, είχαν προκαλέσει αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία και ειδικά στην Σάμη, καθώς έφερναν κατάργηση της μεταβατικής έδρας εκεί, κάτι που όπως είχε επισημανθεί τότε, αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα για την τοπική κοινωνία της επαρχίας Σάμης. 
Σύνταξη-Επιμέλεια