Βροχή κατασχέσεων εις χείρας τρίτου. Τι απαντά ο διοικητής της ΑΑΔΕ

Την ίδια στιγμή που στην όπως και στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας οι λογαριασμών από το Ελληνικό Δημόσιο, τόσο στους ίδιους τους οφειλέτες απευθείας όσο και στους πιστωτές τους με την διαδικασία της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου έχουν πάρει διαστάσεις… επιδημίας, ο διοικητή Γ. Πιτσιλής σε εκδήλωση για την παρουσίαση της ειδικής έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη με θέμα «Κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών για οφειλές προς το Δημόσιο», θέλησε να τοποθετηθεί πρώτη φορά επίσημα για το τεράστιο αυτό ζήτημα των κατασχέσεων. 
Με την ομιλία του αυτή, θέλησε ουσιαστικά να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την «σκληρή» αυτή πρακτική των εισπρακτικών μηχανισμών, μια πρακτική που βρέθηκε στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής που διοργάνωσε την συζήτηση και η οποία έχει κατηγορήσει την ΑΑΔΕ ότι κινείται σχεδόν στα όρια της νομιμότητας. 
Είπε λοιπόν ο διοικητής της ΑΑΔΕ:
Πρώτον, «ο αιφνιδιασμός του οφειλέτη κατά την επιβολή της κατάσχεσης στα χέρια τρίτου». Θα ήθελα να θυμίσω ότι από τον Απρίλιο του 2016 εφαρμόζουμε διαδικασία μηνιαίας βαθμολόγησης των υποθέσεων που πρέπει να επιδιώξουμε μέτρα. Ξεκινάμε απ’ τα μεγάλα και καταλήγουμε στα μικρότερα. Ποσά κάτω των 500 ευρώ δεν επιδιώκουμε να τα εισπράξουμε μέσω ηλεκτρονικών κατασχέσεων, το κάνουμε περισσότερο με τηλεφωνικές ειδοποιήσεις. 
Περαιτέρω, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο οφειλέτης ειδοποιείται: 
α) πριν το χρέος του καταστεί ληξιπρόθεσμο με την πρώτη ειδοποίηση του άρθρου 5 Κ.Ε.Δ.Ε. ή 37 Κ.Φ.Δ. ή μέσω e-mail (για ΕΝΦΙΑ), 
β) αφού καταστεί ληξιπρόθεσμος, μέσω του auto reminder system λαμβάνει e-mail, είτε από τη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης αν εμφανίζει χρέος για πρώτη φορά, είτε κεντρικά αν εμφανίζει παλιά και νέα χρέη, 
γ) αν δεν ανταποκριθεί στα e-mail, λαμβάνει την ειδοποίηση προ λήψης μέτρων του άρθρου 7Κ.Ε.Δ.Ε. ή 47 Κ.Φ.Δ., που αποτελεί προδικασία πριν από κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης εκτός από τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων. 
Ειδικά για τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, ανεξαρτήτως των θεωρητικών απόψεων επί του ζητήματος, είναι γνωστή η νομολογία τόσο του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣΤΕ 2080/2014) όσο και η πρόσφατη του Αρείου Πάγου (432/2017) για το θιγόμενο ζήτημα, με την οποία κρίθηκε ότι η μη προηγούμενη ειδοποίηση του οφειλέτη πριν από την επιβολή της κατάσχεσης, δεν αντίκειται σε υπέρτερης ισχύος κανόνες δικαίου, καθώς και το σκεπτικό των αποφάσεων αυτών. Μάλιστα, εξ όσων γνωρίζουμε στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με άλλες φορολογικές διοικήσεις, την ίδια διαδικασία με την ελληνική ΦΔ ακολουθούν ως πρακτική οι άλλες σύγχρονες Φορολογικές Διοικήσεις.
Τέλος, ως προς τον αριθμό των επιβληθεισών κατασχέσεων, οφείλω να διευκρινίσω ότι, είναι μεθοδολογικά εσφαλμένο να συγκρίνεται ο αριθμός των επιβληθεισών κατασχέσεων με τον αριθμό των οφειλετών καθώς σε ένα οφειλέτη μπορεί να έχουν επιβληθεί περισσότερες από μία κατασχέσεις. Με άλλα λόγια, το πλήθος των κατασχετηρίων εις χείρας τρίτων, και δη των ηλεκτρονικών, για τα οποία έχει γίνει πολύς λόγος τον τελευταίο καιρό, δεν αντιστοιχίζεται με σχέση ένα προς ένα με το πλήθος των οφειλετών. Ειδικά για το 2017, προχωρήσαμε σε περίπου 1.643.500 κατασχέσεις για περίπου 312.000 οφειλέτες, δηλαδή περίπου 5,3 κατασχετήρια ανά ΑΦΜ.
Σύνταξη-Επιμέλεια

ΣΧΟΛΙΑ

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0