Του Ιτς

Αυξήθηκαν τα διόδια από τους “Δεν πληρώνω τα διόδια” οι οποίοι μετονομάστηκαν σε “δεν θα μπορείς να πληρώσεις τα διόδια”.

Αυξήθηκαν τα διόδια από τους “Δεν πληρώνω τα διόδια” οι οποίοι μετονομάστηκαν σε “δεν θα μπορείς να πληρώσεις τα διόδια”.