Αυτή είναι η τροπολογία για το «σπάσιμο» των δήμων – Πώς χωρίζεται ο Δήμος Κεφαλονιάς

Αυτή είναι η τροπολογία για το «σπάσιμο» των δήμων – Πώς χωρίζεται ο Δήμος Κεφαλονιάς

Αυτή είναι η τροπολογία για το σπάσιμο των Δήμων: Κεφαλονιάς, Κέρκυρας, Λέσβου & Βελβεντού.

Στην Κεφαλονιά δημιουργούνται τρεις δήμοι: Αργοστολίου, Ληξουρίου και Σάμης, με την Θηνιά να πηγαίνει στον Δήμο Ληξουρίου.

Όπως αναφέρει το airetos.gr, το ζήτημα δεν έχει κλείσει, αφού, όπως αναγράφεται στις σελ.19 και 20, έχει συνταχθεί από το Γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών για να κατατεθεί ως Υπουργική. Όμως έχει προταθεί και να δρομολογηθεί ως Βουλευτική.

 

Τα βασικά σημεία:

 • Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, στους δήμους που συνιστώνται με τις παρ.1 έως 4,οι εκλογές θα διενεργηθούν με την Α΄Αναθεώρηση εκλογικών καταλόγων του 2019, που, ειδικά για τους δήμους αυτούς, περιλαμβάνει οποιαδήποτε μεταβολή συντελεστεί σε αυτούς μέχρι την 15η Μαρτίου 2019. Για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους των εκλογέων των αντίστοιχων δημοτικών ενοτήτων που θα προκύψουν από την κατάτμηση των υφιστάμενων δήμων, θα λαμβάνεται υπόψη η ισχύουσα κατανομή των εκλογικών διαμερισμάτων, στα οποία δεν επέρχεται διάσπαση.
 • Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού προσωπικό των δήμων που καταργούνται μεταφέρεται στους αντίστοιχους συνιστώμενους δήμους, με την ίδια σχέση εργασίας και καταλαμβάνει αντίστοιχες, κατά κατηγορία, εκπαιδευτική βαθμίδα, κλάδο ή ειδικότητα θέσης, με τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων.
 • Μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι μόνιμοι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι ιδιωτικού δικαίου καθώς και οι δικηγόροι ή νομικού σύμβουλοι, με σχέση έμμισθης εντολής των δήμων που καταργούνται σύμφωνα με το άρθρο 1, δηλώνουν την προτίμησή τους,για τη μεταφορά τους σε έναν από τους αντίστοιχους συνιστώμενους δήμους.
 • Μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της προθεσμίας της παρ.2, με απόφαση των δημοτικών συμβουλίων των υπό κατάργηση δήμων, καταρτίζονται, με τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/2007, Μεταβατικοί Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των αντίστοιχων συνιστώμενων δήμων και κατανέμεται σε συνιστώμενες θέσεις αυτών, αντίστοιχης κατηγορίας, εκπαιδευτικής βαθμίδας και κλάδου ή ειδικότητας, το προσωπικό του καταργούμενου δήμου.
 • Οι ΔΕΥΑ, οι κοινωφελείς επιχειρήσεις και τα δημοτικά λιμενικά ταμεία των καταργούμενων δήμων, με την έναρξη λειτουργίας των νέων δήμων, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 1, αποκτούν αυτοδικαίως διαδημοτικό χαρακτήρα με χωρική αρμοδιότητα το σύνολο των νέων δήμων.
 • Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των καταργούμενων δήμων, με την έναρξη λειτουργίας των νέων δήμων, μετατρέπονται αυτοδικαίως σε συνδέσμους και εφαρμόζονται ανάλογα τα άρθρα 245 έως 250 του ν.3463/2006.
 • Αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ανώνυμες  εταιρείες τις οποίες είχαν συστήσει ή στις οποίες συμμετέχουν οι καταργούμενοι δήμοι, από την έναρξη λειτουργίας των νέων δήμων, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 1, συνεχίζουν να λειτουργούν, με εταίρους τους νέους δήμους, ύστερα από ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού τους.
 • Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου,συνεχίζονται μέχρι τη λήξη τους από τα αντίστοιχα διαδημοτικά νομικά πρόσωπα,τα οποία, από την έναρξη της νέας δημοτικής περιόδου υπεισέρχονται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εργοδότη.
 • Οι δήμοι που συνιστώνται με το άρθρο 1 υπεισέρχονται αυτοδικαίως, από την έναρξη λειτουργίας τους και χωρίς άλλη διατύπωση, σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις των αντίστοιχων καταργούμενων δήμων, κατά το μέρος που αυτά αφορούν και συνδέονται με την
  κατά τόπο αρμοδιότητά τους και σύμφωνα με τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί των ακινήτων καθώς και η κυριότητα των δικτύων του καταργούμενου δήμου, μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στον συνιστώμενο δήμο, εντός των διοικητικών ορίων του οποίου
  βρίσκονται. Τα ακίνητα που μεταβιβάζονται στους νέους δήμους καταχωρίζονται ατελώς στα οικεία κτηματολογικά γραφεία. Οι συνιστώμενοι δήμοι υπεισέρχονται αυτοδικαίως, από την έναρξη
  λειτουργίας τους, στις ενεργές συμβάσεις μίσθωσης των ακινήτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών τους ορίων και τα οποία εκμισθώνει ή μισθώνει ο αντίστοιχος καταργούμενος δήμος, καθώς και σε ενεργές συμβάσεις δωρεάν παραχώρησης των πάσης φύσεως δημοτικών ακινήτων που βρίσκονται εντός των
  διοικητικών τους ορίων.

Δείτε την τροπολογία εδώ

 

Πηγή pdf: airetos.gr

ΣΧΟΛΙΑ

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0